A. Lord

Anna Lord draws on movement and the body as their primary source and means of expression. Working within the field of choreography, dance, improvisation, performance art, video and text. Striving towards the unknown of the non-hierarchical.
Ze has a long-lived and ongoing interest in the non-visual, multi-sensory and in touch as an art form. Progressively exploring text as their medium and chorographical tool.

A. Lord is currently working on a video-graphing project.
Soon to be seen with voices to be heard.

Graduated from Laban Center for Movement and Dance in London and SNDO (School for New Dance Development), The University of the arts, Amsterdam.

Anna Lord är en koreograf med ett intresse att i sin konst synliggöra och dekonstruera sociala konventioner och system, tankesätt och beteenden som isolerar människor och ställer dem emot varandra i konkurrensbetonade relationer. Sinsemellan individer såsom gentemot naturen, mellan grupperingar av exempelvis nationer och mellan nationalstater och ursprungsbefolkningar.
Lord är intresserad av den sovande människan, kroppar i vila och icke-producerandet som subversiva fredsfrämjande krafthandlingar. I tidigare verk har Lord bl.a. arbetat med text och fysisk beröring som koreografiska element

 

 

 

IMG_7959
Anna Lord. Photo: Lotta Larsson 
Advertisements